Структура центру

keyboard_backspaceНазад

СТРУКТУРА
Волинського регіонального центру підвищення кваліфікації

 

Назва посади, підрозділу

К-ть штатних одиниць

Директор

1

Навчально-організаційний відділ

Заступник директора - керівник
навчально-організаційного відділу

 

1

Методист

2

Разом:

3

Навчально-методичний відділ

Керівник відділу

1

Методист

2

Разом:

3

Відділ інформаційно-компютерного забезпечення

Завідувач відділу

1

Фахівець

1

Разом:

2

Кафедра державного управління

Завідувач кафедри

0,5

Лабораторія моніторингу, прогнозування та планування

Завідувач лабораторії

1

Бухгалтерія

Головний бухгалтер

1

Бухгалтер

1

Разом:

2

Фахівець із загального і кадрового діловодства

1

Водій

1

Всього:

14,5

 

НАВЧАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ

Реалізує покладені на центр завдання щодо підвищення кваліфікації публічних службовців, працівників підприємств, установ та організацій різних форм власності:

 • організовує навчальний процес у центрі, забезпечує якісне проведення занять
 • визначає форми, методи і засоби підвищення кваліфікації публічних службовців та забезпечує їх використання у практичній роботі
 • pозробляє навчальні програми підвищення кваліфікації публічних службовців та забезпечує їх реалізацію
 • залучає до проведення занять кваліфікованих фахівців навчальних закладів, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій
 • готує в межах своєї компетенції звіти, інформації, довідки про роботу центру, а також необхідні методичні розробки
 • співпрацює з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, громадськими об'єднаннями та науковими організаціями при виконанні завдань, що стосуються діяльності центру
 • надає науково-методичну, інформаційну та консультаційну допомогу працівникам органів державної влади та органів місцевого самоврядування


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ

 • реалізує покладені на центр завдання щодо підвищення кваліфікації публічних службовців, працівників підприємств, установ та організацій різних форм власності
 • pозробляє навчальні програми підвищення кваліфікації публічних службовців та забезпечує їх реалізацію
 • залучає до проведення занять кваліфікованих фахівців навчальних закладів, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій
 • здійснює методичне та інформаційне забезпечення навчального процессу
 • організовує навчально-методичну роботу в центрі
 • займається формуванням навчально-методичної бібліотеки, аналізом періодичних та інших видань
 • готує звіти, інформації, довідки про роботу центру в межах своєї компетенції
 • відповідає за видавничу діяльність в центрі
 • cпівпрацює з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, громадськими об'єднаннями та науковими організаціями при виконанні завдань, що стосуються діяльності центру, в межах наданих повноважень
 • надає науково-методичну, інформаційну та консультаційну допомогу працівникам органів державної влади та органів місцевого самоврядування


ВІДДІЛ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП'ЮТЕРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 • реалізує покладені на центр завдання щодо реалізації державної політики в сфері інформатизації, визначення пріоритетних напрямів, впровадження нових інформаційно-комп’ютерних технологій у навчальний процес
 • організовує в установленому порядку збір, прийом-передачу інформації в електронному форматі, необхідну для забезпечення діяльності центру, здійснює її первинну обробку
 • створює нові інформаційні ресурси та впорядковує доступ до них
 • розширює й удосконалює комп’ютеризовану інформаційну систему та мережі центру
 • впроваджує прикладні програмні продукти для автоматизації основних процесів діяльності центру
 • придбаває, встановлює та супроводжує в процесі експлуатації комп’ютерну й мережеву техніку, програмне забезпечення в центрі
 • організовує навчання керівників та спеціалістів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань інформаційно-комп’ютерних технологій та роботи з інформаційно-комп’ютерними системами


КАФЕДРА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

 • реалізує покладені на центр завдання щодо підвищення кваліфікації публічних службовців, працівників підприємств, установ та організацій з напряму “Державне управління”
 • готує пропозиції щодо змісту, форм, методів і засобів підвищення кваліфікації публічних службовців з напряму “Державне управління” та сприяє їх реалізації
 • координує діяльність професорсько-викладацького складу центру з вивчення основ державного управління та державної служби
 • розробляє рекомендації щодо науково-методичного забезпечення навчального процесу з напряму “Державне управління”
 • проводить науково-дослідну та експериментальну роботу з напряму “Державне управління” на договірній основі
 • бере участь у розробці планів роботи центру, навчальних програм та забезпечує їх реалізацію в межах своєї компетенції
 • бере участь в організації та проведенні науково-практичних конференцій, семінарів, презентацій, виставок, ділових зустрічей, інформаційних, інших заходів з питань підвищення кваліфікації з напряму “Державне управління”
 • аналізує та узагальнює матеріали щодо вітчизняного та зарубіжного досвіду з використання прогресивних форм і методів підвищення кваліфікації кадрів з напряму “Державне управління”, забезпечує їх впровадження
 • надає в межах своєї компетенції навчально-методичну, консультаційну, інформаційну допомогу в самоосвіті державним службовцям, посадовим особам органів місцевого самоврядування, працівникам державних підприємств, установ і організацій
 • взаємодіє з відділами, лабораторією центру, облдержадміністрацією та її структурами підрозділами, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування в межах наданих повноважень


ЛАБОРАТОРІЯ МОНІТОРИНГУ, ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ

 • вивчає кількісні та якісні потреби у навчанні, запити органів державної влади та органів місцевого самоврядування у підвищенні кваліфікації, проводить моніторинг його ефективності
 • аналізує та узагальнює дані щодо кількісного складу публічних службовців, які потребують підвищення кваліфікації та пройшли навчання в центрі
 • проводить вивчення, аналіз та узагальнення навчальних потреб публічних службовців, які підвищують свою кваліфікацію в центрі
 • забезпечує добір та розробку діагностичного інструментарію опитування, готує відповідні аналітичні матеріали
 • узагальнює та аналізує результати анкетування слухачів щодо задоволеності навчальним процесом у центрі
 • співпрацює з кадровими службами органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань вивчення потреб у підвищенні кваліфікації публічних службовців


БУХГАЛТЕРІЯ

 • здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності центру
 • складає кошторис видатків центру та аналізує його використання
 • відповідає за складання і своєчасне подання фінансової звітності