keyboard_backspaceНазад

Інформація про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг

      Відповідно до п.15 Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007року № 1019, на підставі позитивного рішення управління ліцензування, акредитації та нострифікації Міністерства освіти і науки України щодо проведення ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, напрям підготовки 1501 «Державне управління», Волинський обласний центр перепідготовки та підвищеня кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (далі - Центр) повідомляє про проведення організаційних заходів з надання освітніх послуг та свою готовність до проведення ліцензійної експертизи.
    Обґрунтування можливості Центру щодо ліцензування діяльності з надання освітніх послуг розглянуто на засіданні Регіональної громадської експертної комісії Державної акредитаційної комісії (протокол № 1 від 12 січня 2010 року).  
     Центр є єдиним в області закладом післядипломної освіти, який виконує функції обласного навчального і науково-методичного центру для працівників органів державної влади, що надає послуги з підвищення кваліфікації за напрямом 1501 «Державне управління». Щорічно в Центрі підвищує кваліфікацію близько трьох тисяч осіб (понад 30% від загальної чисельності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування V-VІІ категорій посад), з них 500-600 – за професійними програмами (20% - 25% від загальної кількості). 
     Протягом останніх п’яти років у Центрі підвищили кваліфікацію 14,1 тисяча осіб, з них 8,5 тисяч або 60,2 відсотки – державні службовці та 5,6 тисяч або 39,8 відсотків – посадові особи місцевого самоврядування; у 2010 році підвищили кваліфікацію 2985 осіб, з них 1856 осіб або 62,2 відсотки – державні службовці, 1129 осіб або 37,8 відсотки – посадові особи місцевого самоврядування.
     Центр оперативно реагує на «виклики» часу і гнучко підходить до організації навчання за професійними програмами. У зв’язку з обмеженим фінансуванням у 2010 році на підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування запроваджена практика проведення виїзних навчань: 35 відсотків державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування змогли підвищити кваліфікацію завдяки виїзду на місця.
Створена навчально-матеріальна база, кадрове та навчально-методичне забезпечення відповідають ліцензійним вимогам та задовольняють потреби споживачів освітніх послуг. 
     Про це яскраво свідчить оцінка навчального процесу слухачами: 75 % державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування зазначають, що підвищення кваліфікації в Центрі виправдовує їхні сподівання, а для 22% - перевищує сподівання. 
     Проведене в 2010 році анкетне опитування «Центр очима органів місцевої влади» засвідчило, що 88 % споживачів послуг (райдержадміністрації, районні ради, структурні підрозділи облдержадміністрації) вважає, що імідж Центру на ринку надання освітніх послуг є позитивним; 78 % місцевих органів виконавчої влади характеризують Центр як «сучасний, ініціативний, професійний, творчий, результативний» навчальний заклад. 
    Основними формами організації навчального процесу в Центрі є: навчальні заняття, самостійна робота, контрольні заходи. У Центрі проводяться такі основні види навчальних занять: лекції, практичні аудиторні та виїзні заняття, дискусії, ділові ігри, тренінги, обміни досвідом роботи, тематичні зустрічі, бесіди «за круглим столом», групові та індивідуальні консультації. 
     Для ознайомлення громадськості з матеріалами, що стосуються організації роботи з надання вищевказаних освітніх послуг матеріали розміщено на офіційному Web-сайті Центру:

www.volyn-cppk.com.ua  


    Побажання та пропозиції щодо організації підвищення кваліфікації в Центрі просимо надсилати на електронні скриньки: 

post@cpk.voladm.gov.ua  

cpk@lt.ukrtel.net

або на адресу центру: 43024, проспект Відродження, 24, м. Луцьк.